top of page

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιες πληροφορίες μας δίνει το Σπερμοδιάγραμμα και

    πότε πρέπει να γίνεται;

 

Το σπερμοδιάγραμμα καταγράφει τον αριθμό, την κινητικότητα και την μορφολογία των σπερματοζωάριων.

Επιπλέον δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία των επικουρικών  γεννητικών αδένων (προστάτη, σπερματοδόχους κύστεις) και πρέπει να ζητείται από τον άνδρα που είχε ένα χρόνο ελεύθερες τακτικές επαφές με

τη σύντροφό του χωρίς να προκύψει εγκυμοσύνη. Είναι προτιμότερο το σπέρμα να συλλέγεται στο εργαστήριο με αυνανισμό και μετά από τριήμερη σεξουαλική αποχή.

 

 

 

 

3. Πώς μπορεί να υποψιαστεί ένας άνδρας ότι πάσχει από

    Κιρσοκήλη και ποια είναι τα συμπτώματα;

 

Η Κιρσοκήλη είναι πάθηση που δεν παρουσιάζει συμπτώματα (εκτός σπανίων περιπτώσεων). Ο μόνος τρόπος διάγνωσής της είναι ο προληπτικός κλινικός έλεγχος νέων ανδρών και εφήβων, από τον Ανδρολόγο. Με την εξέταση Υπερήχων (Triplex) αυξάνονται οι πιθανότητες διάγνωσης ακόμη και στα αρχικά στάδια της Κιρσοκήλης.

 

 

 

 

5. Πώς μπορεί να υποψιαστεί ένας άνδρας ότι πάσχει από

    Αζωοσπερμία και ποια είναι τα συμπτώματα;

 

Η αζωοσπερμία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον ίδιο τον άνδρα, καθώς δεν επηρεάζει την ποσότητα και την εμφάνιση του σπέρματος. Για τη διάγνωσή της, είναι απαραίτητο να γίνει σπερμοδιάγραμμα.

 

 

 

 

7. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της κανονικής βιοψίας

    (TESE), από τη βιοψία με τη χρήση  μικροσκοπίου

    (microTESE) και ποια συνιστάται;

 

Η μη αποφρακτική αζωοσπερμία αντιμετωπίζεται με εξωσωματική γονιμοποίηση (ICSI) που προϋποθέτει την αναζήτηση σπερματοζωάριων από τους όρχεις. Αυτό επιχειρείται με κλασσικές τεχνικές όπως η διαδερμική παρακέντηση του όρχεως (FNA) με ποσοστό επιτυχίας 20-30%, και η βιοψία του όρχεως (TESE) με ποσοστό επιτυχίας 40-45%. Η μικροχειρουργική βιοψία (microTESE), η οποία προτιμάται και από τον Dr Καρανίκα, δίνει ποσοστά επιτυχίας 60-70%. Επιπλέον, επειδή απαιτεί πολύ μικρότερη ποσότητα ορχικού ιστού από τις κλασσικές μεθόδους, είναι λιγότερο τραυματική για τον όρχι και καταλληλότερη στις περιπτώσεις ατροφικών όρχεων.

 

 

 

 

9. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να

    εφαρμοστεί η microTESE;

 

Πρακτικά δεν υπάρχουν. Ακόμη και σε περιπτώσεις ανδρών με πολύ υψηλή FSH ή πολύ ατροφικούς όρχεις (< 5 ml), μπορούν να ανευρεθούν σπερματοζωάρια με τη mictoTESE. 

 

 

 

 

11. Υπάρχει κάποια κοινή μέθοδος αντισύλληψης για τον

      άνδρα που να είναι αναστρέψιμη;

 

Εκτός των γνωστών επισφαλών μεθόδων αντισύλληψης, όπως το προφυλακτικό και κάποιων αποτυχημένων πειραματισμών για την παρασκευή αντισυλληπτικού ανδρικού χαπιού, η μόνη σίγουρη μέθοδος αντισύλληψη είναι η Βαζεκτομή. Αυτή γίνεται με τη διατομή των σπερματικών πόρων των όρχεων με μια απλή και ανώδυνη χειρουργική επέμβαση με τοπική αναισθησία. Η Βαζεκτομή συνιστάται σε άνδρες που δεν επιθυμούν να κάνουν άλλα παιδιά και δε θέλουν να επιβαρύνουν τη σύντροφό τους με ενδεχομένως επιβλαβείς μεθόδους αντισύλληψης. Αν ο άνδρας θελήσει για οποιοδήποτε λόγο να αποκαταστήσει την προηγούμενη γονιμότητά του, αυτό είναι εφικτό με τη μικροχειρουργική επέμβαση της Βαζοβαζοστομίας, με ποσοστά επιτυχίας 80-90%.

2. Πότε είναι σωστό να αντιμετωπίζεται η Κρυψορχία και τι

    συνιστάται να γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει

    χειρουργηθεί εγκαίρως;

 

Η Κρυψορχία πρέπει να χειρουργείται το δεύτερο έτος της ζωής του αγοριού. Διαφορετικά θα πρέπει να χειρουργηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία διαπιστωθεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καρκινογένεσης. Η χειρουργική διαδικασία περιλαμβάνει την κινητοποίηση και καθήλωση του όρχεως στη φυσιολογική του θέση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό,

τότε ο όρχις θα πρέπει να αφαιρείται. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η τοποθέτηση συνθετικού όρχεως, για ψυχολογικούς λόγους.

 

 

 

 

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα της εγχείρισης της

    Κιρσοκήλης και πότε είναι ορατά;

 

Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα της Κιρσοκήλης αρχίζουν να εμφανίζονται τρεις μήνες μετά την επέμβαση και παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση μέχρι και δώδεκα μήνες. Στατιστικές καταγραφές δείχνουν, ότι στο τέλος του πρώτου μετεγχειρητικού χρόνου, υπάρχει βελτίωση του σπέρματος στο 60-70% των χειρουργημένων ανδρών και περίπου 40-45% εγκυμοσύνη.

 

 

 

 

6. Γιατί προτιμάται η μικροχειρουργική τεχνική έναντι των

    παλαιότερων κλασσικών χειρουργικών μεθόδων για την

    αντιμετώπιση της υπογονιμότητας;

 

Η μικροχειρουργική είναι λιγότερο τραυματική τεχνική, πράγμα το οποίο συμβάλλει στην συντομότερη και πιο ανώδυνη μετεγχειρητική εξέλιξη. Επίσης δίνει καλύτερα αποτελέσματα λόγω των ακριβέστερων και λεπτότερων

χειρισμών.

 

Παραδείγματα:

 

α. Η εγχείρηση της κιρσοκήλης με κλασσικές τεχνικές εμφανίζει στο 15-20% των περιπτώσεων τις επιπλοκές της υδροκήλης (συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι) και της υποτροπής της κιρσοκήλης. Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να απαιτήσουν νέα εγχείρηση. Σε αντίθεση, η μικροχειρουργική τεχνική, εμφανίζει τις ίδιες επιπλοκές σε ποσοστά 1-2%.

 

β. Η εγχείρηση της αποφρακτικής αζωοσπερμίας χωρίς τη χρήση μικροσκοπίου έχει απογοητευτικά αποτελέσματα και έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Με τη μικροχειρουργική τα ποσοστά επιτυχίας είναι 40-50% στην Επιδιδυμοβαζοστομία και 80-90% στη Βαζοβαζοστομία (π.χ. αποκατάσταση εκούσιας στείρωσης).

 

 

 

 

8. Επηρεάζει η βιοψία των όρχεων τη σεξουαλική

    λειτουργία;

 

Όχι εφόσον γίνει από έμπειρο χειρουργό, ώστε να μην προκύψουν επιπλοκές όπως αιμάτωμα, φλεγμονή ή τραυματισμός των αρτηριών του όρχεως.

 

 

 

 

10. Σε ποιους ειδικούς πρέπει να απευθυνθεί ένα ζευγάρι σε

      περίπτωση αγονιμότητας και με τι προτεραιότητα;

 

Στην περίπτωση που δεν έχει διαπιστωθεί η αγονιμότητα

της γυναίκας ή του άνδρα, συνιστάται να επισκέπτεται το ζευγάρι Γυναικολόγο και Ανδρολόγο αντίστοιχα, να κάνει

τις απαιτούμενες εξετάσεις και να αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση με την καθοδήγηση του κατάλληλου ιατρού. Στην περίπτωση διαπιστωμένης αγονιμότητας του ζευγαριού και εφόσον έχουν εφαρμοστεί όλες οι κατάλληλες θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα, συστήνεται η επιλογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπου το ζευγάρι θα πρέπει να συμβουλευτεί τους ειδικούς ενός κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης, οι οποίοι μπορούν να τους καθοδηγήσουν μέχρι το στάδιο της σύλληψης. Σε όλες τις περιπτώσεις το ζήτημα της αγονιμότητας δεν είναι πρόβλημα ενός μόνο μέλους του ζευγαριού και άρα ούτε και ενός μόνο ειδικού ιατρού. Η αγαστή συνεργασία εξειδικευμένων στην υπογονιμότητα ιατρών και εργαστηριακών ειδικών, οδηγεί σε θεαματικά αποτελέσματα αντιμετώπισης των άγονων ζευγαριών.

bottom of page